Gegevensbeschermings- en privacyverklaring van toleadoo GmbH

Gegevensbescherming en privacy is zeer belangrijk voor ons, toleadoo GmbH (hierna “toleadoo GmbH” of “wij”), Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach (Taunus), Duitsland, vertegenwoordigd door algemeen directeur Jürgen Böttcher. In onze positie als gegevensbeheerder willen wij u graag informeren over de aard, de draagwijdte en de doeleinden van iedere vorm van verzameling, opslag, overdracht en/of gebruik van persoonsgegevens, door tijdens het proces, en nu reeds, de specificaties van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU na te leven. Daarom worden nu reeds de relevante normen vermeld in deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring. U kunt altijd contact met ons opnemen op ons postadres, of per e-mail op het volgende adres: info@toleadoo.com.

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: privacy@toleadoo.com.

In deze verklaring wordt u informatie verstrekt over alle aspecten van ons aanbod die relevant zijn op het gebied van gegevensbescherming en privacy, en in het bijzonder:

1. De persoonsgegevens die wij verzamelen en opslaan

Als u ingaat op ons aanbod en/of onze website gebruikt door de invoervelden in te vullen en/of contact met ons opneemt en/of gewoon onze website bezoekt, kunnen wij op de volgende wijze persoonsgegevens verzamelen:

Naast de hierboven vermelde gegevens kunnen ook aanvullende gegevens – bijvoorbeeld en vooral lokale tijden, tijdzones en gebruiksgegevens – worden opgeslagen.

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische gegevens worden verzameld en gebruikt. Met “statistische gegevens” wordt onder meer bedoeld, gegevens met betrekking tot het gebruik van een specifieke internetbrowser en de browserversie.

2. Hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en overdragen, en waar ze voor worden gebruikt

De gegevens die worden verzameld bij de inschrijving voor de prijstrekking worden gebruikt voor het uitvoeren van de prijstrekking, het bepalen van de winnaar, de afhandeling van de prijsuitreiking, het op de hoogte brengen van de winnaar en de overdracht van de prijs (Artikel 6(1)(b) AVG).

Als na de afronding van de prijstrekking, intentieverklaringen voor aankopen, services of andere overeenkomsten met externe bedrijven worden ontvangen, worden indien toepasselijk de verzamelde gegevens en de aanvullende gegevens die op contractspecifieke basis zijn verzameld bekendgemaakt aan het externe bedrijf of de externe bedrijven in kwestie, omdat deze bedrijven de gegevens anders niet kunnen gebruiken voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst(en) (Artikel 6(1)(b) en (f) AVG).

toleadoo GmbH verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens als u online deelneemt aan de prijstrekking, op basis van de deelnameovereenkomst die wordt afgesloten. Volgens de vereisten in deze overeenkomst moet u uw persoonsgegevens verstrekken indien en voor zover u wenst deel te nemen aan de door ons aangeboden prijstrekking. De gegevensverwerking is zowel voor onze direct marketing (Artikel 6(1)(b) AVG) als voor de bekendmaking van de gegevens aan onze sponsors, zodat ook zij op dezelfde wijze een individuele, vraaggedreven directe marketing kunnen voeren die op u is afgestemd, via de volgende kanalen: e-mail, pushmeldingen, post, telefoon en tekst/sms-berichten (Artikel 6(1)(b) AVG).

Deze verwerking van gegevens kan plaatsvinden in overeenstemming met om het even welke instemmingsverklaringen voor contactopname voor reclamedoeleinden, via telefonische marketing en marketing via tekstberichten, e-mail, pushmeldingen en post, en voor de bekendmaking van de gegevens voor deze direct marketing-doeleinden aan de vermelde sponsors van de prijstrekking die mogelijk apart werden verstrekt; de gegevens worden ook verwerkt in het kader van onze legitieme belangen, zoals ze bepaald zijn door uw relevante instemming (Artikel 6(1)(f) AVG).

toleadoo GmbH gaat ervan uit dat de instemming om telefonisch of via tekstberichten, e-mail, pushmeldingen en post reclame van ons en onze sponsors te ontvangen, ook inhoudt in het kader van de wet inzake gegevensbescherming en privacy, dat u instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens in deze context, voor direct marketing-doeleinden van de organisator en/of de sponsors van de organisator, en met de bekendmaking van de hieraan gekoppelde gegevens, zodat – bovendien – ook op dit gebied de relevante gegevensverwerking wordt toegestaan (Artikel 6(1)(a) AVG).

Mogelijk wordt er een analyse gemaakt van uw affiniteiten, interesses en voorkeuren voordat de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en/of worden bekendgemaakt aan sponsors. Hiertoe kunnen ook de antwoorden die worden verstrekt na de inschrijving voor de prijstrekking worden geanalyseerd, en kan een profiel worden opgesteld om meer doelgerichte prestaties te verkrijgen van onze direct marketing-maatregelen en die van onze sponsors, indien er maatregelen zijn getroffen (Artikel 6(1)(f) AVG).

Met behulp van de verkregen gegevens, in het bijzonder de gegevens uit onze enquêtes na de pagina van de inschrijving voor de prijstrekking, maken wij een "gebruikersprofiel" van u aan, om u een op uw interesses gebaseerde service aan te bieden die is afgestemd op uw individuele behoeften en wensen. Door dit profiel te creëren kunnen wij persoonlijke aspecten, zoals uw interesses en voorkeuren, indelen in categorieën bij de verwerking van uw gegevens, zodat wij en ook onze sponsors u exclusieve reclame en aanbiedingen kunnen sturen, die overeenstemmen met uw profiel.

toleadoo GmbH ontvangt regelmatig – op voorwaarde dat uw eindapparaat deze functie ondersteunt – een bevestiging van welke e-mails van ons door u worden geopend, en van wat u verder doet met de e-mail. Zo verwerven wij meer inzicht in uw interesses en kunnen wij de aanbiedingen in de toekomst nuttiger en interessanter voor u maken (Artikel 6(1)(f) AVG).

De uitoefening (indien toepasselijk) van uw rechten (Artikel 6(1)(c) en (f) AVG) volgens de bepalingen in Paragraaf 5 van deze gegevensbeschermings- en privacyverklaring leidt ook tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt in gevallen waarin de bekendmaking een wettelijke verplichting is voor ons (Artikel 6(1)(c) AVG) of voor zover deze bekendmaking noodzakelijk kan zijn om andere rechten/eisen te doen gelden of met het oog op een juridische verdediging, indien en voor zover de legitieme belangen van de organisator of van andere derden aan de basis hiervan liggen (Artikel 6(1)(f) AVG). Hetzelfde geldt bij de aankoop of verkoop van bedrijfsactiva en/of andere activa (inclusief gedeeltelijk), als ons bedrijf in het andere geval wordt overgenomen door een derde, ingeval een faillissementsprocedure wordt opgestart of als een verzoek voor een faillissementsprocedure wordt afgewezen door een gebrek aan voldoende activa (Artikel 6(1)(f) AVG).

3. Waar wij uw persoonsgegevens bewaren en voor hoe lang; en naar waar uw gegevens kunnen worden geëxporteerd

a) Wij bewaren uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

In overleg met de in de sponsorlijst van de prijstrekking vermelde sponsors, waarin ook het overeenkomstige land van vestiging wordt weergegeven als bestemmingslocatie voor iedere overdracht van gegevens, kunnen gegevens ook worden overgedragen naar “derde landen.” Derde landen zijn landen die zich buiten de Europese Unie bevinden. Wat betreft dergelijke gegevensoverdrachten wijzen wij erop dat voor alle landen van bestemming die vermeld zijn in de sponsolijst een veilige overdracht binnen het kader van de EU-specificaties betreffende gegevensbescherming en privacy wordt gegarandeerd. De Europese Commissie heeft overeenkomstige adequaatheidsbesluiten uitgegeven voor de volgende derde landen: Andorra, de Faeröer, Guernsey, Israël, het eiland Man, Jersey, Canada (handelsorganisaties) en Zwitserland. Deze besluiten bevestigen dat de bovenvermelde derde landen op basis van hun eigen binnenlandse wettelijke bepalingen of internationale verplichtingen een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens garanderen. Voor zover datasets worden overgedragen aan derde landen waarvoor nog geen adequaatheidsbesluit is uitgegeven, hebben wij overeenkomsten afgesloten die gebaseerd zijn op de standaardclausules uitgegeven door de EU. Deze standaardclausules werden gepubliceerd door de EU om het relevante beschermingsniveau te garanderen - met de overeenkomstige partners die in deze landen gevestigd zijn of hun hoofdkantoor hebben. Deze overeenkomsten garanderen een adequate en uniforme bescherming van gegevens op het door de Europese specificaties voorgeschreven niveau. U kunt de inhoud van deze overeenkomsten hier bekijken.

Daarnaast willen we u er op wijzen dat het na registratie mogelijk is om aanbiedingen aangeboden door Sovendus GmbH te accepteren. De data-overdracht hiervoor gebeurt via het zogenoemde prefillen. Hiervoor worden de door u bij de registratie verstrekte gegevens gebruikt om de informatievelden op de website van Sovendus in te vullen. De data-overdracht vindt alleen plaats als u dit bevestigt door op de daarvoor bestemde knop te klikken en het aldus te verzenden. In deze context zijn de volgende privacybepalingen van toepassing:

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/.

Voordeelaanbiedingen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van voor u regionaal actueel interessante voordeelaanbiedingen worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld uw aanhef, geboortejaar, land, postcode, hash-waarde van het e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) doorgestuurd (art. 6 lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt bovendien gebruikt om rekening te houden met een mogelijk bestaand bezwaar tegen reclame van Sovendus (art. 21 lid 3, art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend ten behoeve van gegevensbescherming gebruikt en gewoonlijk na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6 lid 1 f AVG). Wanneer er op een voordeelaanbieding wordt geklikt, worden aan Sovendus door ons bovendien uw naam, uw adresgegevens en uw e-mailadres versleuteld overgedragen om de gepersonaliseerde aanvraag van de voordeelaanbieding bij de productaanbieder te verwerken (art. 6 lid 1 b, f AVG).

Meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus vindt u in het online privacybeleid op www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/ .

b) Tenzij de gegevens gewist of geblokkeerd zijn omdat u de rechten heeft uitgeoefend die vermeld zijn in Paragraaf 5, worden uw gegevens permanent bewaard voor de hierboven vermelde doeleinden.

Nadat u een toestemming om verstrekte gegevens te verwerken heeft ingetrokken en/of hier bezwaar heeft tegen aangetekend, zetten wij u op onze “blokkeerlijst.” Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken voor marketingdoeleinden, en deze gegevens niet meer bekendmaken. Wij zullen uw gegevens vanaf dan alleen bewaren voor wettelijke doeleinden (bijvoorbeeld documentatieverplichtingen, verdediging tegen en instelling van vorderingen enz.), en wij zullen de gegevens daarna na een periode van vier jaar wissen, tenzij wij dit niet kunnen doen omwille van dwingende redenen of de verwerking van deze gegevens is toegestaan omwille van andere redenen, bijvoorbeeld een nieuwe instemming.

Bovendien gaan wij op dezelfde wijze te werk als wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van 24 maanden niet hebben gebruikt, m.a.w. als we de gegevens niet hebben gebruikt voor onze eigen marketingdoeleinden of ze niet hebben bekendgemaakt aan sponsors.

4. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste – administratieve/organisatorische, technische en fysieke – beschermingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongemachtigde toegang, ongemachtigde bekendmaking, ongemachtigde wijziging en vernietiging. Uw gegevens worden bijvoorbeeld in het bijzonder beschermd in het kader van fysieke toegangscontrole (veilig locatie van servers, waartoe alleen fysieke toegang wordt verleend volgens een welbepaalde veiligheidsprocedure), controle van toegang tot systemen (128-bit codering van gegevensoverdrachten, individuele toekenning van wachtwoorden, menu's en autorisaties voor werknemers, up-to-date virus-software), controle van toegang tot informatie (autorisatie voor individuele toegang van werknemers via persoonlijke accounts, identificatie- en authenticatievereisten), transmissiecontrole (permanente bewaking en meldingen aan geautoriseerde partijen, geen lokale opslag van gegevens, loggen van alle gegevensexports en overdrachten), invoercontrole (aan accounts gekoppelde controles, loggen met tijdsaanduidingen en host), taakcontrole (continue bewaking door algemene directeur(s)/functionaris voor gegevensbescherming, duidelijke opstelling van overeenkomsten betreffende de specificaties die voortvloeien uit Paragraaf 11 van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) respectievelijk Artikel 28 AVG, in coördinatie met de functionaris voor gegevensbescherming en het uitvoerend management), en beschikbaarheidscontrole (algemene conservatoire maatregelen door de hoster [noodstroomvoeding (UPS), halongassysteem enz.], back-upstreaming waarbij andere algemene conservatoire maatregelen worden getroffen door de hoster [bijv. UPS, halongassysteem enz.], back-upstreaming op een andere locatie [met alle veiligheidsmaatregelen; zie fysieke toegangscontrole] en elke nacht, mirroring op twee extra harde schijven, virusbeschermingsprogramma's).

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we omwille van de onveilige aard van het internet de veiligheid van de overdracht van uw gegevens naar onze website niet garanderen. Daarom worden alle overdrachten van gegevens naar onze website door u uitgevoerd op eigen risico.

5. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen betreffende de persoonsgegevens over u die zijn bewaard, inclusief de oorsprong en de ontvangers van uw gegevens, en het doel van de gegevensverwerking, op grond van Artikel 15 AVG.

U heeft ook het recht om te allen tijde van ons te eisen dat wij onjuiste persoonlijke informatie over u corrigeren (Artikel 16 AVG). U kunt de verwerking van gegevens beperken als aan een of meerdere van de in Artikel 18(1) AVG vermelde voorwaarden is voldaan, bijv. in het geval van een geschil betreffende de juistheid van uw persoonsgegevens.

Bovendien heeft u het recht om gelijk welke instemmingsverklaring(en) voor de verwerking van uw persoonsgegevens die mogelijk zijn verstrekt, voor de toekomst in te trekken (Artikel 7 AVG). Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden.

Bovendien heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de persoonsgegevens die aan ons zijn overgedragen te verstrekken in een formaat waarin ze naar een andere instantie kunnen worden overgedragen (Artikel 20 AVG).

Met in achtneming van de in Artikel 21(1), (2) en (3) AVG vermelde voorwaarden, kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gegevens voor redenen die het gevolg zijn van uw specifieke persoonlijke situatie.

Bovendien heeft u het recht om te eisen dat uw gegevens worden gewist, en om uw recht om vergeten te worden uit te oefenen, op grond van Artikel 17 AVG. Als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, zullen wij dit zelfs doen zonder dat hiervoor door u een verzoek is ingediend, en zullen wij uw persoonsgegevens wissen.

Om de hierboven in deze paragraaf vermelde rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: toleadoo GmbH, c/o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64293 Darmstadt, Duitsland, of door een e-mail te versturen naar info@toleadoo.com.

Als u een klacht heeft, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor toleadoo GmbH, de functionaris voor gegevensbescherming voor staat Hessen (Hessischer Datenschutzbeauftragter) (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postfach 31 63, 65021 Wiesbaden, Duitsland), of iedere andere toezichthoudende autoriteit.

6. Gebruiksgegevens en cookies

U kunt onze internetpagina's bekijken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Bij het bezoek van onze pagina's worden echter bepaalde technische gegevens gegenereerd, die bekend zijn onder de naam "gebruiksgegevens". Bovendien kunnen wij één of meer cookies gebruiken en in sommige gevallen plug-ins van sociale media opnemen. De onderstaande tekst is ook bedoeld om u hierover informatie te verstrekken.

Gebruiksgegevens:

Wanneer u onze webpagina's bezoekt, zijn de enige informatie-items die wij standaard opslaan de website via dewelke u onze pagina heeft bereikt, de naam van uw internetserviceprovider, welke webpagina's u heeft bezocht tijdens onze aanwezigheid op het internet, en de datum en duur van uw bezoek. De verkregen gegevens zijn volledig anoniem.

Om veiligheidsredenen worden ook uw IP-adres en een tijdsaanduiding opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt voor interne doeleinden. Het IP-adres is een machinegerelateerde code die informatie verstrekt over de computer- of internetgateway die wordt gebruikt voor toegang tot het internet bij het online ophalen. Een tijdsaanduiding is een waarde in een welbepaald formaat die een bepaald tijdstip toekent aan een gebeurtenis (bijvoorbeeld verzenden of ontvangen van een bericht, wijziging van gegevens enz.). Het doel van een tijdsaanduiding is mensen of computers duidelijk maken wanneer er zich gebeurtenissen hebben voorgedaan.

Plug-ins voor sociale media

In enkele zones van onze webpagina's nemen wij “plug-ins van sociale media” op (ook vaak bekend als “knoppen van sociale media”). Dit soort plug-ins zijn aangeduid op onze pagina's met knoppen (vandaar de term “knoppen”), die ieder via de overeenkomstige kleuren en symbolen de provider van de plug-in tonen. Als u klikt op deze knoppen kunt u dingen doen, zoals op de sociale netwerken die u gebruikt uw vrienden op de hoogte brengen dat u één van onze pagina's leuk vindt, of een link naar een website delen met andere internetgebruikers, afhankelijk van de knop

Als u aan het surfen bent op onze website en één van onze webpagina's met een plug-in van sociale media opent, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de leverancier van de plug-in, en kan de plug-in van deze servers worden gedownload. Tijdens het proces kan de aanbieder van de plug-in op de hoogte worden gebracht dat de relevante webpagina is geopend via onze website.

Als u een gebruikersaccount heeft waarvan één of meerdere sociale netwerken worden beheerd door de aanbieders van de plug-ins, en als u bent ingelogd op de netwerk(en) in kwestie terwijl u op één van onze webpagina's bent die één of meer plug-ins van sociale media bevat van de aanbieder(s) in kwestie, kan de toegang tot die pagina wellicht ook worden gekoppeld aan uw bestaand(e) gebruikersprofiel(en) met de aanbieder(s) in kwestie. Als u nadien klikt op ingebouwde plug-ins en inlogt op één of meer van de netwerken (of als u al bent ingelogd), wordt de gedeelde of “aanbevolen” informatie gewoonlijk in een verkorte vorm gepost in uw profiel. Zo kan de aanbieder van het netwerk wellicht verdere gebruiksgegevens ophalen en opslaan. Op die manier kunnen de aanbieders van de netwerken gebruikersprofielen opstellen die meer informatie bevatten dan alleen maar wat u zelf rechtstreeks en actief heeft bekendgemaakt op het netwerk. Zie het privacybeleid van de aanbieders van de plug-ins voor meer informatie over de verzameling en verwerking van gegevens.

Cookies

Wij gebruiken zogenoemde cookies als onderdeel van onze internetpagina's. Dit zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf, en waarin specifieke informatie is opgeslagen die kan worden opgehaald door de server die de cookie op uw computer heeft geïnstalleerd. De gebruikte cookies kunnen “sessie”-cookies zijn, die automatisch worden gewist zodra u het browservenster sluit, en/of cookies die geldig zijn voor een langere periode.

Daarnaast plaatst onze partner AppNexus cookies (klik hier voor meer informatie) die op maat gemaakte aanbiedingen mogelijk maken, bijvoorbeeld door zogenoemde banners te tonen, ook op andere websites waar de AppNexus technologie wordt gebruikt.

De informatie opgeslagen in cookies heeft wellicht betrekking op de login (uw bezoek, als u inlogt), de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze site, het cookienummer en de URL van de website via dewelke u onze site heeft bereikt.

Door het gebruik van cookies kunnen wij de functionaliteit van onze websites garanderen en deze continu verbeteren.

Daarnaast helpen cookies ons en onze partner u te herkennen en zo kunne we onze aanbiedingen optimaal aanpassen aan uw individuele behoeften en wensen en u dus de meest relevante informatie tonen, ook op andere websites waar onze partner actief is. Tot slot maken cookies maken het ook mogelijk om de statistische frequentie te registreren van het ophalen van de verschillende pagina's van onze aanwezigheid op het internet en van de algemene navigatie.

Als u het gebruik van cookies echter wenst te verhinderen – zonder dat dit een invloed heeft op de prestaties van onze prijstrekking of op andere aanbiedingen die door ons hieraan gekoppeld zijn – dient u uw browserinstellingen hiervoor in te stellen alvorens onze pagina's te gebruiken. U kunt verhinderen dat nieuwe cookies worden aanvaard en worden opgeslagen in deze instellingen. Raadpleeg de helppagina's van uw browser of neem contact op met de maker of aanbieder van de browser voor meer informatie.

Push-notificaties

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van om zogenoemde push-notificaties. Hiervoor gebruiken we het aanbod "CleverPush", dat wordt beheerd door CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamburg ("CleverPush").

Via onze push-notificaties ontvangt u regelmatig informatie over Producten of diensten.

Om u aan te melden voor de push-notificaties, moet u de toegankelijkheid van uw browser of eindapparaat voor het ontvangen van notificaties bevestigen. Dit proces wordt door CleverPush gedocumenteerd en opgeslagen. Hiervoor worden het tijdstip van aanmelding en een push-token of apparaat-ID opgeslagen. Deze gegevens worden, enerzijds, gebruikt om u de push-notificaties te kunnen toezenden en, anderzijds, als bewijs van uw aanmelding. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming en daarmee Artikel 6, lid 1 (a) AVG.

Daarnaast worden onze push-notificaties door CleverPush ook statistisch geëvalueerd. Op die manier kan CleverPush herkennen, of en wanneer onze push-notificaties zijn getoond en aangeklikt. Dat biedt ons de mogelijkheid om te bepalen, welke push-notificaties interessant zijn voor de ontvangers, zodat we toekomstige berichten kunnen afstemmen op de veronderstelde interesses van alle ontvangers en zo de interesse in ons aanbod kunnen vergroten. Verder slaan we, naast het push-token of het apparaat-ID, ook de thematische focus van de app op, waarop de push-notificaties werden geactiveerd (bijv. zakelijk, sport, enz.). We gebruiken deze informatie ook om push-notificaties naar de betreffende abonnees te sturen, waarvoor ze vermoedelijk van belang zijn. De wettelijke basis voor de verwerking is Artikel 6, lid 1 (f) AVG. Een push-token of apparaat-ID wordt alleen aan een specifieke persoon toegewezen, als we daartoe wettelijk verplicht zijn, om ons tegen ons gerichte claims te verdedigen, als dit als bewijsmiddel nodig is, en voor eventuele vervolging van juridische overtredingen.

Uw toestemming voor het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens om onze push-notificaties te ontvangen kunt u op elk gewenst moment, met effect voor de toekomst, intrekken. Bovendien kunt u, zoals hierboven beschreven, op basis van Artikel 6, lid 1 (f), op elk moment het gebruik van uw persoonsgegevens betwisten. Trekt u voor dit doel a.u.b. uw toestemming in. U kunt uw toestemming intrekken via de daarvoor bedoelde instelling voor het ontvangen van push-notificaties in de instellingen van uw apparaat of browser.

Uw gegevens worden verwijderd, zodra ze niet langer meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens worden dus bewaard, zolang het abonnement op onze push-notificaties actief is.

Het gehele proces wordt in detail uitgelegd onder de volgende link: cleverpush FAQ.

Om het ophalen van inhoud (bijv. afbeeldingen) te versnellen en om zich te verdedigen tegen aanvallen, maakt CleverPush, in het kader van een orderverwerking op basis van de standaard contractbepalingen, gebruik van de diensten van cloudflare.com, een dienstverlening van Cloudflare, Inc..

CleverPush bewaart op de Cloudflare-servers geen data die persoonsgegevens bevatten, maar alleen algemene inhoud, zoals teksten of afbeeldingen. Bij het openen van deze inhoud, maakt het apparaat dat u gebruikt een verbinding met Cloudflare en wordt het IP-adres van dat apparaat verwerkt.

7. Cookies verwijderen

Als gebruiker kunt u altijd zelf bepalen welke cookies, inclusief die voor de pushmeldingen, u wilt accepteren of verwijderen. De individuele instellingen daarvoor kunnen rechtstreeks in de instellingen van uw internetbrowser worden geconfigureerd. Neem voor meer informatie contact op met de provider van uw internetbrowser.

8. Minderjarigen

Deze site, inclusief het gegevensbeschermings- en privacybeleid en de algemene bedrijfsvoorwaarden, is niet bedoeld voor minderjarigen. Persoonsgegevens van minderjarigen worden niet bewust verzameld, gebruikt en/of bekendgemaakt.